សមាជប្រជាជនអាស៊ាន

ASEAN Grassroots Peoples Assembly

Chak Angre Krom Authorities Alleged for obstructing Peoples Assembly

From Radio Free Asia on 14th November 2012: A meeting attended by various grassroots NGOs was disturbed and forced to close down by a local authority of Sangkat Chak Angre … Continue reading

November 15, 2012

អត្ថបទកាសែតនាថ្ងៃទី១៥ ខែវិចិ្ឆកា

កាសែត the Phnom Penh Post និង the Cambodia Daily បាន​រាយ​ការណ៍​អំពី​ការវិឌ្ឍន៍​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍ AGPA។ កាសែត​ទាំងពីរ​បានធ្វើការ​យ៉ាងល្អ ក្នុងការ​រាយ​ការណ៍​អំពី​កត្តា​ខុសៗ​គ្នា ដែល​ជះឥទ្ធិពល​ដល់​អ្នក​ចូលរួម និង​អ្នក​រៀបចំ​កម្មវិធី ក៏ដូចជា​អ្នក​ដែល​ឈរ​នៅចំ​កណ្តាល​ដូចជា​ម្ចាស់ទីតាំង។ អ្នកអាច​ឃើញ​អត្ថបទ​ខាងក្រោម៖

November 15, 2012

សិក្ខាសាលាស្តីពីសិទិ្ធមនុស្ស និងលទិ្ធប្រជាធិបតេយ្យ – ២

ព្រឹត្តិការណ៍​ចាប់ពី​ម៉ោង ២៖០០ ដល់​ម៉ោង ៥៖០០ ល្ងាច ដោយមាន​ការ​ពិភាក្សា​លើ​ចំនុច​ដូចខាង​ក្រោម៖ លោក សារ៉ន និយាយ​អំពី​ប្រវត្តិ​អាស៊ាន លោក Areal មកពី​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី ដែលជា​អ្នក​សម្រប​សម្រួល​កម្មវិធី ត្រូវបានគេ​ណែនាំ អ្នកតំណាង​មកពី​ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី ណែនាំខ្លួន អ្នកតំណាង​មកពី​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី Vanda Sala ណែនាំខ្លួន អ្នក​ចូលរួម​មកពី​ប្រទេសថៃ ខេត្ត Patony ឈ្មោះ លោក Smel ណែនាំខ្លួន អ្នកចូលរួម​មកពី​ប្រទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា លោក Krish … Continue reading

November 15, 2012

Natural Resources and Livelihoods workshop – 2

Participants included: 18 people from Prey Lang forest network, 20 from Iram, 40 from farmers federation, 25 people from Sugar_Phnom Kouk, 20 from CYN, 30 people from Aural district, 10 … Continue reading

November 15, 2012

AGPA live on VOD

AGPA press conference is live on VOD from 2PM-3PM. And again live from the studio at 4PM-5PM. Tune in and check it out!

November 15, 2012

Asian People Opens First ASEAN Grassroots Assembly

From Radio Free Asia on the 14th November, 2012. More than 2000 people from ASEAN nations met in a restaurant across Chruoy Changvar bridge, a downtown of Phnom Penh capital … Continue reading

November 15, 2012

More AGPA photos from LICADHO

Here are more photos of today’s assembly gracious donated by LICADHO. Enjoy.    

November 15, 2012

AGPA Photos from LICADHO

Here are photos from today’s assembly graciously donated by LICADHO. Enjoy.                                    

November 15, 2012

សិក្ខាសាលាស្តីពីសន្តិសុខ និងអធិបតេយ្យភាពស្បៀង – ៤

នៅក្នុង​ផ្នែក​ចុងក្រោយ វេទិកា​មាន​គោល​បំណង​ដើម្បី​ប្រមូល​លទ្ធផល ទទួល​អនុសាសន៍ និង​ស្វែងរក​ដំណោះ​ស្រាយ និង​យុទ្ធសាស្ត្រ បន្ទាប់ពី​បញ្ហា​ត្រូវបាន​កំណត់​ដោយ​ប្រជាពលរដ្ឋ​អាស៊ាន។ អ្នក​តំណាង​មកពី​សហគមន៍​នីមួយៗ និង​ក្រុម​នីមួយៗ បានមក​បង្ហាញ​នូវ​អារម្មណ៍​របស់​ពួកគេ ដោយ​ច្រៀង​ចម្រៀង​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី និង​ការវិនិយោគ​របស់​បរទេសនៃ​អាស៊ាន និង​ផល​ប៉ះពាល់​មកលើ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ក្នុងតំបន់។ គ្រប់​មេដឹកនាំ​អាស៊ាន​ទាំងអស់ ត្រូវតែយក​ចិត្ត​ទុកដាក់​ដល់​ពួកគេ​ទៅលើ​បញ្ហា​ទាំងអស់​នេះ។ គ្រប់​សហគមន៍ និង​ក្រុម​ទាំងអស់ ត្រូវតែ​មាន​ជំនឿចិត្ត​លើ​ខ្លួនឯង​ខ្ពស់ កសាង​សម្ព័ន្ធ​មិត្ត និង​យក​សម្លេង​របស់​ពួកគេ​ទៅកាន់​សហគមន៍​អន្តរជាតិ​សម្រាប់​ជំនួយ។ សម្រាប់​អធិបតេយ្យ​ភាព​ស្បៀង មាន​ប្រជាពលរដ្ឋ​អត់ឃ្លាន​ចំនួន ៣៧០ លាន​នាក់​នៅក្នុង​តំបន់​អាស៊ាន ដែល​ភាគច្រើន​ជាកសិករ។ តើ​អ្នកណា​ដែលទទួលបាន​ប្រយោជន៍​ពីផលិត​កម្ម​ស្បៀង? ហើយតើ​យើង​អាចបង្កើត​និរន្តភាព​ស្បៀង​បាន​ដោយ​របៀបណា? សំនួរ​ទាំងអស់នេះ ត្រូវតែ​ឆ្លើយ ប្រសិនបើ​ពិភពលោក​មាន​អធិបតេយ្យ​ភាព​ស្បៀង។ ដោយ​ពួកយើង​មានសិទិ្ធ​សម្រាប់​កុមារ … Continue reading

November 15, 2012

Twitter Updates

Advertisements

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Countdown to the Assembly!

ASEAN Grassroots Peoples AssemblyNovember 13th, 2012
Together people are the power!